sadsad x
asdasd
Kamera Sistemleri Aydınlatma Metni

cctv.jpg (12 KB)

Biz, DE-GA OTOMOTİV SAN.VE TİC.A.Ş olarak; hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek amacıyla bu Aydınlatma Metnini hazırladık. Aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda;

- Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
- Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
- Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
- İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
- İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işleyeceğimizi bildiririz.


1. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ ?

Kamera Kayıtları


2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ ?

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz Şirket ile Çalışan arasında kurulan çalışan -işveren hukuki ilişkisi çerçevesinde personel hastalık raporlarının insan kaynaklarına teslimi esnasında aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 
- Fiziksel ve Mekan Güvenliği
- Operasyonların Güvenliğinin Temini
- Çalışanların İş Faaliyetlerinin Takibi ve/veya Denetimi
- Yetkili Kuruluşlara Mevzuattan Kaynaklı Bilgi Verilmesi
- Demirbaşların ve/veya Kaynakların Güvenliğinin Temini
- İş Sağlığı ve/veya Güvenliği Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası
- Lojistik Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
- Operasyon Süreçlerinin Planlanması ve İcrası


3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ YÖNTEMLE VE HANGİ HUKUKİ SEBEBE DAYANARAK TOPLUYORUZ?

Kamera kayıtları otomatik yöntemlerle (CMS/VMS ve IDMS uygulaması), işyeri içerisinde belirlenmiş konumlarda bulunan kameralar ile 7 gün 24 saat süre ile temin edilmektedir. Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Kamera kaydı ve izlemelerinin sürekli ve sadece çalışanlara odaklanılarak ve sadece onların davranışlarını kayıt altına alacak şekilde yapılmamasına dikkat edilir. Güvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, gereklilik ve ölçülülük prensiplerine uygun olarak kayıt edilir.

Toplanan verileriniz kişisel verileri koruma kanununda gösterilmiş olan ilgili kişinin açık rızası kapsamında işlenmektedir.


4. VERİLERİNİZİ NERELERE AKTARIYORUZ?


Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Görüntülere yalnızca yetkili kişilerin bilgisayarlarından ulaşılabilmektedir. Verilerin korunması amacıyla gerekli tüm teknik önlemler alınmaktadır.

 

5. HAKLARINIZ

KVKK’ nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

- Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
- Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek 

haklarına sahipsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç 30 (otuz gün) içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 

Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

 

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

 

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu yazılı şekilde şirket merkezine posta yoluyla ya da elden teslim etmek suretiyle gerçekleştirebilirsiniz.

 

 

 

Şirket bilgileri:

DE-GA OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş

Merkez: Cihangir Mahallesi Sarı Zeybek Caddesi No:12 Avcılar-İstanbul

Tel: 444 4 006

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.