sadsad x
asdasd
Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Biz, DE-GA OTOMOTİV SAN.VE TİC.A.Ş olarak; hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek amacıyla bu Aydınlatma Metnini hazırladık. Aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda;

- Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
- Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
- Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
- İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işleyeceğimizi bildiririz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ ?

Adres Bilgisi (İlçe/ Şehir/ Ülke vb.), Ad-Soyad, Aile Bilgisi, CV'ler, Doğum Tarihi, Eğitim Bilgisi, Fotoğraf, Maaş Bilgisi, Medeni Hal, Referanslar, Unvan , Yabancı Dil Bilgisi (Belge Geçerlilik Tarihi/ Sınav Kurumu/ Sınav Notu/ Öğrenilen Yer/ Seviyesi vb.)Telefon, e-posta, askerlik durumu, sürücü belgesi

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ ?

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz Şirket ile Çalışan Adayı arasında kurulan çalışan adayı-işveren adayı hukuki ilişkisi çerçevesinde başvuruların toplanması esnasında aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

- Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
- Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi ; amaçları doğrultusunda
- Yeni eleman istihdam edilmesi, adayları inceleme ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi
- Özgeçmişinize alınan notların yöneticinin adayı daha iyi anlayabilmesi ve tanıyabilmesi için yöneticiyle paylaşılması
- Özgeçmişinizde yer verdiğiniz referans kişileriyle verilerin teyit edilmesi
- Pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için özgeçmiş bilgilerinizin kaydedilmesi
- Kısa ya da uzun vadede ihtiyaç duymamız ihtimaline karşı sizinle e-posta ortamında paylaştığımız teklif mektubunun kayıt altına alınması

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ YÖNTEMLE VE HANGİ HUKUKİ SEBEBE DAYANARAK TOPLUYORUZ?

Verileriniz Kariyer Portalları, e-posta, referans, bireysel başvuru, iş başvuru formu yollarıyla ve otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. Toplanan verileriniz kişisel verileri koruma kanununda gösterilmiş olan ilgili kişinin hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hali kapsamında işlenmektedir.

VERİLERİNİZİ NERELERE AKTARIYORUZ?

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Grup Şirketi içinde Ortak İnsan Kaynakları birimi tarafından saklanmakta ve işlenmektedir. Ayrıca, işlenen kişisel verileriniz, yetkili makamlar tarafından veya yetkili makamlar tarafından görevlendirilen kişiler tarafından talep edilmesi halinde kanuni yükümlülüğümüz kapsamında paylaşılacaktır. Kanuni yükümlülüğün gerektirdiği haller kapsamında özel nitelikli kişisel verileriniz haricinde yukarıda sayılan tüm kişisel verileriniz ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır. Hukuki ihtilaf durumunda özel nitelikli kişisel verileriniz haricinde yukarıda sayılan tüm kişisel verileriniz şirketin haklarını muhafaza ve müdafaa etmek amacıyla hukuk müşavirimiz ile paylaşılacaktır. 

HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

- Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek

haklarına sahipsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç 30 (otuz gün) içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu yazılı şekilde şirket merkezine posta yoluyla ya da elden teslim etmek suretiyle gerçekleştirebilirsiniz.

 

 

 

 

Şirket bilgileri:

DE-GA OTOMOTİV A.Ş

Merkez: Cihangir Mahallesi Sarı Zeybek Caddesi No:12 Avcılar-İstanbul

Tel: 444 4 006

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.