sadsad x
asdasd
Ziyaretçi Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

Biz, DE-GA OTOMOTİV SAN.VE TİC. A.Ş olarak; hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek amacıyla bu Aydınlatma Metnini hazırladık. Aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda;

- Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
- Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
- Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
- İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
- İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işleyeceğimizi bildiririz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Ad-Soyad, Araçla İlgili Bilgiler (Araç Plakası/ Araç Ruhsatı/ Araç Şasi Numarası/ Araç Marka-Model/ Araba Parkı Türü), Araç km bilgileri,  Ehliyet bilgisi, Video Kaydı, Ziyaret Bilgileri, Geçmiş seyahat bilgisi, Sağlık bilgisi, imza,

TCKN, Nüfus Cüdanı/Pasaport Cüzdanı Cilt No, Nüfus Cüdanı/Pasaport Verildiği Yer, Nüfus Cüdanı/Pasaport Veriliş Nedeni,  Nüfus Cüdanı/Pasaport Veriliş Tarihi, Nüfus Cüzdanı/Pasaport Seri No/ Sıra No/ Sicil No, Nüfus Cüzdanı/Pasaport Cüzdanı Aile Sıra No, Nüfus Cüzdanı/Pasaport Cüzdanı Fotokopileri, Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl/ İlçe/ Mah./Köy/ Yer

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz şirket merkezine ziyaretçi girişi yapmanız esnasında aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

-Operasyonların Güvenliğinin Temini,
- Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
- Verilerin Doğru ve Güncel Olmasının Sağlanması
- Lojistik Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
- Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
- İş Sağlığı ve/veya Güvenliği Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası
- Operasyonel Risk Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ YÖNTEMLE VE HANGİ HUKUKİ SEBEBE DAYANARAK TOPLUYORUZ?

Yukarıdaki kişisel verileriniz Özel Güvenlik tarafından, elden teslim yoluyla, kamera kayıtlarınız otomatik yollarla toplanmaktadır. Toplanan verileriniz kişisel verileri koruma kanununda gösterilmiş olan Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hali ve İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hali kapsamında işlenmektedir.

Sağlık ve ziyaret verileriniz “Ziyaretçi Kontrol Formu” ile elden teslim yoluyla, kendinizden ve ısı ölçme cihazı ile otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. Güvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde alınmaktadır.

Toplanan verileriniz kişisel verileri koruma kanununda gösterilmiş olan ilgili kişinin açık rızası kapsamında işlenmektedir.

 

VERİLERİNİZİ NERELERE AKTARIYORUZ?

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Grup Şirketi içinde Ortak İnsan Kaynakları/İdari İşler birimi kamera kayıtları Ortak Bilgi Teknolojileri birimi tarafından saklanmakta ve işlenmektedir. Sağlık verilerinizi, sağlık kontrolü/değerlendirmesi yapabilmesi için işyeri hekimimiz ile paylaşıyoruz.

Ayrıca, işlenen kişisel verileriniz, yetkili makamlar tarafından veya yetkili makamlar tarafından görevlendirilen kişiler tarafından talep edilmesi halinde kanuni yükümlülüğümüz kapsamında paylaşılacaktır. Hukuki ihtilaf durumunda özel nitelikli kişisel verileriniz haricinde yukarıda sayılan tüm kişisel verileriniz şirketin haklarını muhafaza ve müdafaa etmek amacıyla hukuk müşavirimiz ile paylaşılacaktır. 

 

HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

-Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
- Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek

haklarına sahipsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç 30 (otuz gün) içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu yazılı şekilde şirket merkezine posta yoluyla ya da elden teslim etmek suretiyle gerçekleştirebilirsiniz.

 

Şirket bilgileri:

DE-GA OTOMOTİV SAN.VE TİC. A.Ş

Merkez: Cihangir Mahallesi Sarı Zeybek Caddesi No:12 Avcılar-İstanbul

Tel: 444 4 006

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.