sadsad x
asdasd
Müşteri Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Biz, DE-GA OTOMOTİV SAN.VE TİC.A.Ş olarak; hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek amacıyla bu Aydınlatma Metnini hazırladık. Aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda;

- Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
- Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
- Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
- İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
- İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işleyeceğimizi bildiririz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Adres Bilgisi (İlçe/ Şehir/ Ülke vb.), Ad-Soyad, e-posta, imza, ses kaydı, video kaydı, Telefon No, TCKN ve Firma Ünvanı (Şahıs Firmaları),Banka hesap bilgileri, Finansal Hareket Bilgileri, (Müşteri cari kodu, Doğum Tarihi)

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz pazarlama ve satış faaliyetleri esnasında aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

- Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
- Pazarlama Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
- Satış Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
- Satış Sonrası Destek Hizmetleri Aktivitelerinin Planlanması ve/veya İcrası

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ YÖNTEMLE VE HANGİ HUKUKİ SEBEBE DAYANARAK TOPLUYORUZ?

Bu kapsamda kişisel verileriniz, De-Ga Otomotiv A.Ş. veya De-Ga Otomotiv A.Ş adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, yazılı veya elektronik olarak, aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilir;

- Elektronik ya da fiziki olarak doldurduğunuz üyelik formu,
- İnternet sitelerimize üyelik veya giriş sırasında üye girişi yapmanızı sağlayan B2b ve sosyal ağlar,
- İnternet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları,
- Çevirim içi alışveriş uygulamaları, sizi tanımak için kullanılan çerezler (cookies), mobil uygulamalarımız
- Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar
- Şirketimiz adına veri işleyen yahut üyelik programı sürecinin herhangi bir safhasında şirketimize destek veren üçüncü kişi veya firmalar,
- Müşteri Temsilcilerimiz, Çalışanlarımız, dijital pazarlama ve çağrı merkezi dâhil olmak üzere müşteri hizmetleri kanallarımız,
- Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı,
- Üyelik sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, kampanyalar, başvurular, formlar, teklifler
- Bayilerimiz, ve diğer satış ağı.
- Fuar veya organizasyonlarda video görüntüleri

 

Toplanan verileriniz kişisel verileri koruma kanununda gösterilmiş olan İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hali kapsamında işlenmektedir.

 

VERİLERİNİZİ NERELERE AKTARIYORUZ?

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Grup Şirketimiz ve kurum içinde ilgili birimler tarafından saklanmakta ve işlenmektedir. Ayrıca, iş bağlantılarımız, bayilerimiz, Kullandığımız bilişim teknolojileri gereği, yurt içinde bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile fiziksel sunucu ve/veya hizmeti aldığımız yurt içi ve kurumlar, Şirketimiz adına veri işleyen, müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme desteği veren, satış ve pazarlama alanında kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren firmalar, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşılacaktır.

 

HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

- Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
- Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek

haklarına sahipsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç 30 (otuz gün) içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu yazılı şekilde şirket merkezine posta yoluyla ya da elden teslim etmek suretiyle gerçekleştirebilirsiniz.

 

Şirket bilgileri:

DE-GA OTOMOTİV SAN.VE TİC.A.Ş

Merkez: Cihangir Mahallesi Sarı Zeybek Caddesi No:12 Avcılar-İstanbul

Tel: 444 4 006

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.